Städdag samt uteplats

Stort tack till alla som hjälpte till på städdagen och gjorde det så fantastiskt fint i/runt vårt hus. Nu är bord och bänkar på plats, sophusen rena och fina och mycket ogräs har tagits bort. Sandhögen kommer forslas bort på tisdag och efter det kan vi beställa jord för att kunna så nytt gräs vid ingången till uteplatsen och vid rabatten utanför port 78, baksidan, som blev illa åtgången vid bergvärmeborrningen.
Många undrar om uteplatsen: Vi har ställt upp paviljongerna så att vi kan börja nyttja ytorna vid fint väder. Detta är dock en temporär lösning, efter midsommar kommer vi bygga fasta pergolas (som inte behöver tas in på vintern) med tak. El och vatten kommer också finnas på uteplatsen.
Gällande gräsklippning så behövs fler frivilliga! Reine och Göran kan visa hur gräsklipparen funkar!