September 2023

Generell information

Här hittar du som är mäklare information som brukar efterfrågas vid försäljningar av lägenheter i brf Ekparken, Långbroparken.

Bostadsrättsföreningen Ekparken

Organisationsnummer: 799606-2111

Boendeform: BostadsrättsföreningFöreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)

Bildades år: 2000

Fastighet / Byggnad / Mark

Fastighetens byggår: 1910 Fastigheten: Stora Kvinns 1 totalrenoverades av JM 2001–2002 Föreningen äger fastighetens mark.

Postadress: Brf. Ekparken, Stora Kvinns väg 80, 125 59 Älvsjö

Bostadsadresser: Stora Kvinns väg 72, 74, 76, 78, 80, 82

Alla adresser har hiss till resp. våningsplan – utom ingång 72 och 82.

Hur många lägenheter finns det? Föreningen består av 73 lägenheter om 1–5 rok

Lägenhetsfördelning: 23 lgh om 1 rok 14 lgh om 2 rok 23 lgh om 3 rok 2 lgh om 5 rok

Förråd Varje lägenhet har 1 källarförråd, kö finns för extra förråd. Inga lediga förråd finns. (sept 2023)

Tvättstuga Föreningen har två tvättstugor med totalt fyra tvättmaskiner och två torktumlare, två torkskåp och två varmmanglar. Bokning görs via tavla i anslutning till resp. tvättstuga.

Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Som medlem måste du själv ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Gemensamma lokaler och anläggningar Föreningen har en bokningsbar gemensamhetslokal samt en bastu. På fastighetens mark finns även en anlagd uteplats med grillmöjligheter.

Parkeringsplatser 77 parkeringsplatser, 18 st har laddmöjlighet. Parkeringsavgifter: 350 kr/mån. Laddplats (exkl. förbrukning) 650 kr/mån. Förbrukningen hanteras av extern leverantör där medlemmen själv registrerar sig och hanterar betalning.

Föreningens betalar full fastighetsavgift: 2019, 100 521 kr.

Föreningens taxeringsuppgifter 2019-2020: Byggnad 93 000 000 kr, mark 61 000 000 kr, totalt 154 000 000 kr.

Vad ingår i avgiften

Uppvärmning: Uppvärming

Vatten: Varm- och kallvatten

Städning: Trapp- och planstädning

Hushållsel: Varje medlem har eget avtal för elhandel- och elnätsavtal. Varje lägenhet har egen mätare.

Kabel TV : Ja, från Tele2. Grundutbudet ingår i avgiften.

Bredband: Ja, fiber från Ownit/telenor. 250 Mbit/s.

Försäkring: Föreningen kräver att den boende har hemförsäkring inklusive bostadsrättstillägg. 

Miljö: Föreningen har två miljöhus, ett för kärl med sorterade sopor matavfall, övrigt hushållsavfall, ett hus med kärl återvinning pappers-, plast-, metallförpackningar, kartonger, batterier och glas. Föreningen har inget grovsoprum utan hänvisar till kommunens återvinningsstationer.

Avgiftshöjningar

Avgifter ses över varje kvartal för utvärdering om eventuella höjningar pga rådande ränteläge.

Renovering & underhåll

Genomförda

2018–2019 renovering av samtliga fönster i fastigheten

2019 Byte av samtliga lås till gemensamma utrymmen

2019 Ett större dräneringsarbete slutfördes också på fasaden baksidan mot cykelvägen bredvid port 74. Cykelbanan har under flera år drabbats av översvämning vid kraftigt regn, med följden att vatten runnit in mot fasaden och orsakat fuktskador.

2019 Uppdatering av föreningens brandskydd för gällande regelverk. Vilket innebär uppmärkning av utrymmningsvägar, nödbelysning, brandsläckare m.m. Vi har även kompletterat med ett sprinklersystem i våra miljöhus.

2020 Ny torktumlare till en av tvättstugorna

2021 Installation av snörasskydd

2021 Målning/renovering av tak samt installation av snörasskydd

2022 OVK, förberedelser samt genomförande

Förvaltning & övrigt

Externa konsulter

Ekonomi – Fastum AB

Lägenhetsregister – Fastum AB

Överlåtelser och pantförskrivningar – Fastum AB

Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och drift – Fasteko AB

Städning– 

Trädgårdsskötsel – 

Övriga frågor

Godkänns juridisk person som köpare: Nej

Kreditupplysning: Ja

Överlåtelseavgift: Ja, 2.5% av gällande prisbasbelopp. Betalas av säljaren och faktureras av Fastum.

Pantsättningsavgift: Ja, 1% av gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren och faktureras av Fastum.

In- och utflyttning: Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för tidigare medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.

Styrelsemöten: Ca 1 gång/månad

Kontakta alltid Fastum angående:


• Lägenhetens andelstal
• Lägenhetens yta
• Överlåtelsehandlingar – in- och utträdeshandlingar
• Registrerad ägare till lägenheten
• Åtaganden mot föreningen – avgifter m.m.
• Panter
• Förmögenhetsvärde


Fastums mäklarservice (länk)

Ekonomi

Information om lån / soliditet / likviditet finns i föreningens årsredovisning.