Kontaktuppgifter

Styrelsen har en brevlåda i ingång 80.
Fullständig adress: Brf. Ekparken, Stora Kvinns väg 80, 125 59 Älvsjö

Mailadress: info@ekparken.se.linux358.unoeuro-server.com

Journummer för fel som riskerar allvarliga följdskador. (Värme/Vatten/Ventilation) Wiab service AB, alla tider, Tel: 08-80 16 28 (nytt nummer!)

Hissfel: Om Kone måste tillkallas för att hissen står stilla med misstänkt fel, så kontakta info@ekparken.se.linux358.unoeuro-server.com. Du har alltså inte själv befogenhet att ringa Kone för utryckning i reparationsärenden. Självklart kan vi fortfarande tillkalla hjälp om vi befinner oss i en stillastående hiss genom hjälptelefonen som finns vid knappsatsen, eller om utomstående tillkallar hjälpen.

Brand: Ring räddningstjänsten på tel 112. Tänk på att inte förvara cyklar och prylar i entréer och trapphus – detta är en livsfara vid en eventuell brand!