Ansvarsområden

Allvarliga fel/skador:

Allvarliga fel/skador med risk för följdskador (i huvudsak vatten) måste omgående anmälas av lägenhetsinnehavaren till: I första hand Pontus Öster 070 – 828 20 70 och som andra kontakt ordförande Christine McNab 070 – 718 21 44 för råd/anmälan. Om varken Pontus eller Christine är tillgängliga, ring Wiab Service: 

mån-fre 08:00-17:00 tel 08-80 20 40, övriga tider: 08-80 16 28

I källaren finns en huvudsäkring till varje lägenhet. Finns ingen el i din lägenhet kan det vara denna som slagit ifrån. Alla i styrelsen har nycklar till elcentralen – kontakta någon så hjälper vi dig (kontakta alltså inte Wiab i detta ärende).

Journummer för fel som riskerar allvarliga följdskador:
(Värme/Vatten/Ventilation) Wiab service AB, Mån–Fred 8:00–17:00, Tel: 08-80 20 40
Övriga tider (uppge Wiab service AB), Tel: 08-80 16 28

Hissfel: Om Kone måste tillkallas för att hissen står stilla med misstänkt fel, så kontakta Pontus Öster 070 – 828 20 70 och som andra kontakt ordförande Christine McNab 070 – 718 21 44. Du har alltså inte själv befogenhet att ringa Kone för utryckning i reparationsärenden. Självklart kan vi fortfarande tillkalla hjälp om vi befinner oss i en stillastående hiss genom hjälptelefonen som finns vid knappsatsen, eller om utomstående tillkallar hjälpen

Brand: Ring räddningstjänsten på tel 112. Förvara inte cyklar och prylar i entréer och trapphus – detta är en livsfara vid en eventuell brand! 

Panter/överlåtelser/hyresavier

Ring vår förvaltare – Fastum, på tel: 018-56 32 40.

Ekparkens styrelse 2019/2020

Har du frågor, lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 80, eller skicka ett mejl till:

Christine McNab Ordf. Övergripande, försäkring, nycklar 070-718 21 44 mcnab48@gmail.com
Maria Lassas-Wahlqvist Sekreterare, Ekbladet 070-318 93 63 maria.lassas-wahlqvist@se.ey.com
Ylva Jonsson Runa Ekonomi 0704–53 52 23 ylva.runa@gmail.com
Pontus Öster Akuta skadeärenden, hissar, renovering070-828 20 70 pontusoster@outlook.com
Ulla Le Vau Hus-ansvarig – städ, renoveringsfrågor070 – 650 51 29ulla.levau@gmail.com
Mette Holmberg Sophus, cykelrum, städdagarna, trädgårdsfrågor 070-717 42 10 metteholmberg@gmail.com
Stefan Aaltonen Tvättstugorna, förråd, TV, bredband,parkeringsplatser 0733–36 00 19 saalt@me.com

info@ekparken.se.linux358.unoeuro-server.com så kontaktar vi dig snarast möjligt.