Överlåtelser och panter

Vår förvaltare, Fastum AB, tar ut en överlåtelseavgift som betalas av säljaren.

Som medlem betalar du en pantsättningsavgift till Fastum AB.
OBS! Pantsättningshandlingar skickas direkt till förvaltaren:

Fastum AB, box 904, 751 09 Uppsala. Märk kuvertet: 491

Frågor angående pant besvaras av Fastum på tel: 018-56 32 40 eller kundsupport@fastum.se

Kontakta alltid Fastum AB angående: 

  • Lägenhetens andelstal
  • Lägenhetens yta
  • Registrerad ägare till lägenheten
  • Panter
  • Förmögenhetsvärde

Tel: 018-56 32 40

Handläggningstid av överlåtelse?
Föreningens hantering tar max fem veckor.

Ut- och inflyttning? Inflyttning kan ske först när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen.